Cirkas
Klimato kaitos programos investicijos paskatino žaliuosius pokyčius

pokyciusPasinaudoję praėjusiais metais skirtomis Klimato kaitos programos lėšomis gyventojai ir viešosios įstaigos įdiegs ar įsigis iš nutolusių saulės parkų beveik 60 MW galios saulės elektrinių elektros gamybai, tam skirta 36 mln. eurų. Tai leis Lietuvai ilgalaikėje perspektyvoje tapti labiau energetiškai nepriklausoma ir sumažinti šalies šiltnamio dujų emisijas.

Visos įgyvendintos Klimato kaitos programos priemonės per projektų gyvavimo laikotarpį leis sutaupyti 4,4 proc. (1093 kt) 2021 m. Lietuvos šiltnamio dujų emisijų.

Taip pat 2022 m. iš Klimato kaitos programos lėšų buvo pradėti „mažosios renovacijos“ projektai 109 daugiabučiuose namuose, 1,3 tūkst. individualių gyvenamųjų namų atnaujinimo projektai, 9 įmonės apsisprendė modernizuoti negyvenamuosius pastatus.

Gauta net 3,4 tūkst. gyventojų paraiškų pasikeisti iškastinį kurą naudojančius katilus į modernius, atsinaujinančią energiją naudojančius, šildymo prietaisus. 234 namų ūkiai įsirengs elektros energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra galia sieks 2216 kWh. Visuomeniniuose pastatuose bus įdiegta 4250 kWh elektros energijos kaupimo įrenginių.

„Klimato kaitos programos investicijos ilgalaikėje perspektyvoje leis Lietuvai tapti vis labiau energetiškai nepriklausoma ir mažins šalies šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Vis didėjančios valstybės paramos naudą tvariems sprendimams jaučia ir gyventojai. Iškastinio kuro atsisakymas – tai kelias į mažesnes sąskaitas namų ūkiams ir Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimą“, – sako aplinkos viceministras Danas Augutis.

Nuo 2022 m. Klimato kaitos programos lėšos planuojamos ketveriems, o ne vieniems metams, tačiau reaguojant į geopolitinę situaciją, energetinę krizę 2022 m. paskelbta didžioji dalis kvietimų – net 15.

81 mln. eurų skirta gyventojams ir viešosioms įstaigoms atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti. Pastatų modernizavimui skirta 16 mln. eurų, mažiau taršaus transporto įsigijimui ir naudojimo skatinimui –12 mln. eurų, privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui – 5 mln. eurų. 

Klimato kaitos programos investicijų plane rezervuoti 111,7 mln. eurų šių metų antrame-trečiame ketvirtyje bus paskirstyti šiuo metu atnaujinamam Nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui (NEKSVP) įgyvendinti.

Į atnaujintą NEKSVP bus įtrauktos efektyviausios klimato kaitą mažinančios priemonės. Priemonės, neturinčios kitų finansavimo šaltinių ir labiausiai prisidedančios prie kiekybinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, bus finansuojamos iš Klimato kaitos programos.

Kol bus paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal NEKSVP priemones, bus patvirtinti teisės aktai, detalizuojantys reikalavimus pareiškėjams, kokius dokumentus reikia pateikti kartu su paraiškomis.  

2023 m. Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus tebevykstančius ir planuojamus kvietimus galite rasti Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimų kalendoriuje.

Primename, kad Klimato kaitos programos finansavimo šaltinis yra lėšos, gautos už perleistus nustatytosios normos vienetus ir už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus.

Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitas rengia Aplinkos ministerija ir teikia Vyriausybei, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui.

Su Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo praėjusių metų ataskaita galite susipažinti čia.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode